2021-05-15, Šeštadienis 
   Apie mus   >>

Naujienos
Apie mus

VšĮ Trakų švietimo centras įsteigtas 2013 m. liepos 12 dieną, kai rajono savivaldybės taryba, neatsižvelgdama į rajono pedagoginės bendruomenės siekius išlaikyti biudžetinę įstaigąTrakų švietimo centrą, gyvuojantį jau dešimtus metus, jį likvidavo.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas

Centro vizija – tapti lanksčia, modernia, besimokančia įstaiga, gebančia suprasti kiekvieno žmogaus, jauno ar seno, patyrusio ir be patirties poreikius bei lūkesčius ir padėti regiono bendruomenei kartu ieškoti, kurti, mokytis ir tobulėti.

Centro misija – kuo efektyviau tenkinti Trakų rajono bei Vilnijos krašto pedagogų ir kitų profesijų gyventojų kvalifikacijos tobulinimo(si), neformaliojo ugdymo(si) poreikius, skatinti besimokančiųjų bendruomenių kūrimąsi ir švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimą įstaigose, skleisti gerąją patirtį, tenkinti pažintinius poreikius.

Veiklos tikslas– tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir kultūrinę, sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimo, aplinkos apsaugos, socialinės, teisinės pagalbos teikimo ir kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Uždaviniai:

 • organizuoti visuomenės poreikius atliepiantį neformalųjį švietimą, kvalifikacijos tobulinimą, tuo padedant įsigyti profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių;
 • sudaryti sąlygas rajono, šalies ir užsienio šalių pedagogams ir kitų specialybių darbuotojams dalintis gerąja patirtimi, tobulėti, tam pasitelkiant inovatyvias veiklos formas bei edukacines programas šalyje ir užsienyje
 • tirti įvairių bendruomenių saviugdos poreikius ir jų pagrindu rengti seminarus, metodines dienas, išvykas,kvalifikacijos kėlimo programas, mokymų ciklus, konferencijas bei kitas veiklas;
 • ugdyti pilietinę visuomenę, kelti jos sąmoningumą, bendruomeniškumą, mokyti pagarbos ir tolerancijos principų,lygybės,neatsižvelgiant į amžių, lytinę orientaciją, negalią,rasę ar etninę priklausomybę, religiją ar įsitikinimus;
 • telkti turimus rajono ir šalies žmogiškuosius intelektualinius resursus iškilusioms ekologinėms, gamtosauginėms, globalizacijos problemoms spręsti, siekti darnaus vystymosi principų įgyvendinimo realiame gyvenime;
 • organizuoti socialinę veiklą, skatinti savanoriškumą, pagalbą netekus darbo;
 • dalyvauti projektinėje veikloje ir taip aktyvinti įvairias bendruomenes, telkti jas aktualių problemų sprendimui;
 • įkurti trečiojo amžiaus universitetą ir sudaryti palankias sąlygas mokytis senjorams;
 • įsteigti jaunimo grupę ir padėti jiems aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, didinti užimtumą, vykdyti psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją;
 • svarbią vietą skirti moksleivių papildomo ugdymo plėtrai, stovyklų organizavimui ir kitoms užimtumą skatinančioms veikloms.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

 •    

Edukacinės patirties bankas

 •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

 •    


VšĮ Trakų švietimo centras kvieča savanoriauti


Kalendorius


GEGUŽĖ
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

VšĮ Trakų švietimo centras priima savanorius

 •