2024-07-22, Pirmadienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Kokybiškas švietimas kiekvienam rajono mokiniui

Publikuota: 2023-02-13
Autorius: Nijolė Lisevičienė, Trakų rajono savivaldybės tarybos narė, švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė

Trakų rajono savivaldybė pastaruosius ketverius metus teikė prioritetą aukštos kokybės ugdymo paslaugų prieinamumo visiems rajono mokiniams užtikrinimui, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, ugdymosi poreikių, kultūrinio identiteto, fizinių galimybių ar socialinės padėties.

Savivaldybės taryba siekia gerinti rajono švietimo įstaigų infrastruktūrą, mokinių pasiekimus diegiant ir taikant ugdymo įstaigose inovatyvias priėmimo sistemas, ugdymo(-si) priemones, metodus bei užtikrinant mokinių poreikius bei interesus atitinkančių formalųjį ir neformalųjį švietimą pasiūlą.

Mokyklų tinklo efektyvinimas

Savivaldybė ėmėsi sunkių, bet būtinų švietimo tinklo pokyčių. Per pastaruosius septynerius metus savivaldybės švietimo įstaigų tinklas nebuvo tvarkomas, nepaisant ženkliai mažėjančio gimstamumo ir, atitinkamai, mokinių skaičiaus. Rajone veikia 16 mokyklų – net 11 – gimnazijų, kurios ne viena jų nebesuformavo pilnos klasės. Klasėse mokosi vos 4-5 mokiniai, o valstybinių egzaminų rezultatai nedžiugino. Sistema ne tik neefektyvi, bet ir brangi – jai išlaikyti kasmet reikėjo per pusės milijono eurų.

Vykdyti mokyklų pertvarką savivaldybes skatino Vyriausybė. Prieš priimant jautrius mokyklų bendruomenėms sprendimus Savivaldybė ne tik diskutavo su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl papildomų išlygų atsižvelgiant į daugiakultūrį rajono specifiką, bet ir susitiko su mokyklų, kurioms pakeitimai aktualiausi, bendruomenėmis.

Patvirtintas Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrasis planas, priimant maksimaliai bendruomenių interesus atliepiančius sprendimus, užtikrinant tautinių mažumų mokyklų kultūrinį identitetą, papildomą finansavimą bei mokinių pavėžėjimą.

Tūkstantmečio mokyklos

Savivaldybė tęsia darbus dėl vieno svarbiausių švietimo kokybės tobulinimo projektų Lietuvos mastu –,,Tūkstantmečio mokyklų“ programos. Programoje dalyvauja dvi tautinių mažumų mokyklos - Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija ir Lentvario ,,Versmės“ gimnazija bei trys didžiausios lietuviškos mokyklos - Trakų Vytauto didžiojo gimnazija, Rūdiškių gimnazija ir Lentvario M. Šimelionio gimnazija.

Tačiau šis projektas užtikrina švietimo pažangą visoms rajono švietimo mokykloms, ne tik projekte dalyvaujančioms. Naudotis turima švietimo sistemos infrastruktūra, naujomis laboratorijomis ir inovatyviomis mokymosi priemonėmis, dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklose galės kiekvienas mokinys. Sustiprės ir ugdymo įstaigų tinklaveika, pedagogų kompetencija ir mokyklų bendruomenių bendradarbiavimas.

Atliktos svarbios investicijos į mokyklas

Užtikrinant aukštos kokybės ugdymo paslaugų prieinamumą visiems rajono mokiniams, modernizuojama bei plėtojama ugdymo įstaigų infrastruktūra. Vien 2019-2021 metais Savivaldybės taryba švietimo įstaigų infrastruktūrai skyrė daugiau kaip 3,5 milijono eurų.

Investicijos į rajono švietimo įstaigas 2019-2022
 Rekonstruota Lentvario M. Šimelionio gimnazija
 Pastatyta nauja, moderni ir išskirtinė sporto salė Lentvario pradinėje mokykloje
 Rekonstruojamas Trakų gimnazijos pastatas, įrengiama daugiafunkcė sporto salė (planuojama darbų pabaigos laikas – 2023 metai)
 Atlikti Aukštadvario mokyklos-darželio ,,Gandriukas” remonto darbai
 Tvarkoma Senųjų Trakų pagrindinės Kęstučio mokyklos infrastruktūra
 Atlikti Trakų meno mokyklos šilumos tinklo atnaujinimo projektavimo darbai
 Tvarkomas gerbūvis Rūdiškių, Bražuolės bei Onuškio vaikų darželiuose
 Įrengtos vaikų, daugiafunkcės žaidimų aikštelės Trakų vaikų lopšelio darželyje „Obelėlė“, Lentvario H. Senkevičiaus, M. Šimelionio ir Paluknio L. Komolovskio gimnazijose
 Atlikti pastatų remonto, gerbūvio tvarkymo, infrastruktūros gerinimo darbai Trakų Vytauto Didžiojo, Lentvario „Versmės“, Rūdiškių, Paluknio Medeinos ir Komolovskio gimnazijose.
 Įrengta valgykla Aukštadvario gimnazijoje
 Pastatyti du moduliniai ikimokyklinio ugdymo korpusai prie Lentvario „Šilo“ ir Svajonėlė“ darželiuose

Sprendžiama laisvų vietų trūkumo darželiuose problema

Trakų rajono savivaldybė susiduria su laisvų vietų trūkumu ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Reaguojant į besikeičiančias sąlygas, papildomų patalpų problemai spręsti, Trakų r. savivaldybės tarybos sprendimu ne tik pastatytos modulinės patalpos prie Lentvario darželių ,,Svajonėlė“ ir ,,Šilas“, bet įsteigta priešmokyklinė ugdymo grupė Trakų pradinėje mokykloje ir ikimokyklinio ugdymo grupė Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje. Savivaldybės taryba reaguodama į tai, kad Trakų mieste trūksta vietų darželiuose, randa sprendimus didinti vietų skaičių darželiuose, įrengiant atskiras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes laisvose mokyklų patalpose. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje buvo įsteigta tik priešmokyklinė ugdymo grupė, tačiau esant tėvų pageidavimui, įsteigta ikimokyklinio amžiaus grupė lenkų mokomąja kalba. Trakų pradinėje mokykloje įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė.

Pagalbos mokiniui svarba

Specialiąją pedagoginę pagalbą rajone teikia ne tik Trakų švietimo pagalbos tarnybos specialistai, bet ir mokyklose dirbantys pagalbos vaikui specialistai (logopedai, psichologai bei specialieji pedagogai). Siekiant užtikrinti tinkamą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą, rajone įsteigtos 5 specialiosios, iš jų 1 lavinamoji ir 1 socialinių įgūdžių ugdymo klasės, Rūdiškių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ 1 ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdomi didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Savivaldybei itin svarbus švietimo pagalbos mokiniams užtikrinimas, todėl pagal poreikį įsteigti socialinių pedagogų, logopedų, auklėtojų ir mokytojų padėjėjų etatai. Nepamirštama suteikti pagalbą vaikams ir jų tėvams po pamokų. Įsteigtos prailgintos grupės pradinukams Lentvario pradinėje mokykloje ir Trakų pradinėje mokykloje, Rūdiškių gimnazijoje. Netrukus planuojama šią paslaugą užtikrinti visose rajono mokyklose.

Svarbūs projektai: centralizuotas priėmimas, atsiskaitymas ne grynaisiais pinigais

Siekiant gerinti mokinių pasiekimus, Trakų r. Aukštadvario, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus ir Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijose tęsiamas dalyvavimas projekte „Kokybės krepšelis“. Per pirmuosius mokyklų veiklos tobulinimo planų įgyvendinimo metus: organizuoti ilgalaikiai mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai, pastiprinti mokytojų ir mokinių gebėjimai dirbti ir mokytis virtualiose aplinkose, modernizuotos ugdymosi aplinkos. Įsitraukė į ugdymo kokybės tobulinimo procesą dar trys rajono švietimo įstaigos: Trakų r. Rūdiškių gimnazija, Lentvario ,,Versmės“ gimnazija ir Trakų gimnazija.

Itin svarbu užtikrinti pažangų priėmimo į švietimo įstaigos sistemos valdymą, todėl rajone sėkmingai veikia Europos sąjungos fondo lėšomis įdiegta Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema, kurios dėka operatyviai, patogiai ir organizuotai priimami prašymai į Trakų rajono švietimo įstaigas.

Savivaldybės taryba pritarė dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“. Jo dėka planuojama didinti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais galimybes bendrojo ugdymo įstaigose, įsigijant reikiamą įrangą ir ją įdiegiant bendrojo ugdymo įstaigų ir jų skyrių valgyklose bei įdiegiant elektroninio mokinio pažymėjimą 1-12 klasių mokiniams.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


LIEPA
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •