2023-09-28, Ketvirtadienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Nacionalinė TAU asociacijos taryba posėdžiavo Druskininkuose

Publikuota: 2017-03-18 | Autorius: Jadvyga Miniotaitė

Kovo 10 d. Druskininkuose įvyko antrai kadencijai išrinktos Nacionalinės TAU asociacijos tarybos posėdis. Naujos sudėties Taryba buvo išrinkta šių metų sausio 26 d. visuotiniame Asociacijai priklausančių TAU atstovų susirinkime, surengtame po Kauno Vytauto Didžiojo universitete įvykusios mokslinės praktinės konferencijos „Trečiojo amžiaus universiteto misija XXIa. visuomenėje“. Į asociacijos Tarybą buvo išrinkti : dr. Z. Žebrauskienė, R. Dovidavičiūtė (MČTAU), dr. J. Andrišienė (Kauno apskrities TAU), A. Sieliūnienė (Visagino TAU), S. Tutkus (Plungės TAU), R. Žvinienė (Molėtų TAU), J. Valskys (Druskininkų TAU).

Pirmąjį naujosios kadencijos Tarybos posėdį kuravo Druskininkų TAU atstovai. Pirmininkaujant vyriausiam Tarybos nariui, Druskininkų TAU rektoriui J. Valskiui, Tarybos pirmininke antrai dvejų metų kadencijai išrinkta dr. Z. Žebrauskienė, pavaduotoja – R. Dovidavičiūtė.

Tarybos posėdyje buvo aptarti Asociacijos veiklos nuo jos įsikūrimo 2015 metais rezultatai bei apsvarstyti visiems šalies TAU aktualūs klausimai. Vienas svarbiausių Tarybos posėdyje svarstytų klausimų – Asociacijos registravimas juridiniu asmeniu. Kaip žinoma, Asociacija iki šiol veikia kaip asocijuoti partneriai Asociacijos sutarties pagrindu. Visiems Tarybos nariams išdėsčius savo argumentus dėl juridinio vieneto steigimo, nuomonės išsiskyrė, todėl buvo nuspręsta anketiniu būdu apklausti visų TAU vadovus ir išsiaiškinti jų požiūrį į Asociacijos statuso pakeitimo privalumus, minusus, galimo nario mokesčio dydį. Tokią apklausą ketinama atlikti iki balandžio 1 d.

2015 m. buvo surinkti ir susisteminti duomenys apie TAU materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Kaip žinia, tuometinė Vyriausybė davė pavedimą Švietimo ir mokslo ministerijai bei Savivaldybių asociacijai įsigilinti ir teikti trečiojo amžiaus universitetams paramą. Taryba mano, kad prabėgus dvejiems metams, tikslinga pakartoti apklausą ir išsiaiškinti regionuose vykstančius pokyčius.

Atkreiptas dėmesys, kad dabartinės Vyriausybės programos įgyvendinimo planuose numatyta eilė priemonių Nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriui stiprinti. Numatoma NVO įtraukti į visas institucinių partnerysčių formas visais lygiais (nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir visuose etapuose (programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos).

Tarybos posėdyje taip pat buvo aptarti suaugusiųjų neformalųjį švietimą reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai, galimybės siekti geresnio TAU finansavimo, aktyviau dalyvaujant projektinėje veikloje ir kreipiantis pagalbos į Vyriausybę bei savivaldybes. Siūlyta stiprinti TAU vadovų administracinius gebėjimus, rengiant jiems specialius mokymus darbiniuose susitikimuose 1-2 kartus per metus. Buvo pasidalinta regioninių Dainavos TAU ir Žemaitijos TAU, susibūrusių bendrai veiklai pagal partnerystės sutartį, patirtimi.

Šį rudenį jau tradicine tapusi TAU universiada vyks Mažeikiuose. Ateityje šį gražų renginį nuspręsta rengti kas dvejus metus, taip pat kas dvejus metus bus rengiami ir senjorų chorų bei ansamblių festivaliai.

Tarybos posėdyje siūlyta paraginti šalies TAU paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. MČTAU praėjusiais metais vykdė labai prasmingą projektą „Vasario 16-osios akto signatarų keliais“, kurį ketinama tęsti ir šiais metais. Skleidžiant gerąsias darbo praktikas, MČTAU gali rekomenduoti kitiems TAU labai kvalifikuotus šios tematikos dėstytojus. Siūloma regionuose vykdyti 100 medelių pasodinimo akcijas, rengti bendrus šventinius renginius su vyresniųjų klasių moksleiviais ir pan. Laukiami ir visų TAUpasiūlymai bei originalios idėjos dėl valstybės šimtmečio paminėjimo.

Dabar Asociacijoje – 42 TAU (per 70 proc. visų šalyje veikiančių TAU), juos lanko daugiau negu 11 tūkst. klausytojų.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    


VšĮ Trakų švietimo centras kvieča savanoriauti


Kalendorius


RUGSĖJIS
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •