2024-06-22, Šeštadienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Iššūkiai mokytojams ir galimybės pradinukams. Kitokio formato konferencija

Publikuota: 2020-12-23 | Autorius: Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos direktorė Ona Ramanauskienė

2020 m. gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu vyko antroji respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokymas(is) atrandant, sužinant, patiriant", kurią organizavo Lentvario pradinė mokykla (direktorė Ona Ramanauskienė) ir VŠĮ Trakų švietimo centras (direktorė Nijolė Lisevičienė).

Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, idėjomis bei praktinėmis įžvalgomis apie patirtinį mokymą(si) veikiant, kai sudaroma galimybė patirti mokymosi turinio prasmę, derinant mokymą(si) su kompleksiška refleksija (kai sujungiama tai, ką jau mokiniai žino, ką išgyvena, išjaučia, paklausia savęs, kodėl taip yra, vėl eina į santykį su savimi, su visu pasauliu, sukuria naują žinojimą, augina naują save).

Konferencijoje dalyvavo 73 pedagogai iš Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos, Vilniaus r. Avižienių gimnazijos, Visagino „Verdenės“ gimnazijos, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos ir Trakų r. švietimo įstaigų atsovai, dirbantys pradinio ugdymo pakopoje. Iš jų 11 šalies mokytojų skaitė pranešimus: Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė; Ilona Kutrevičienė, Vilniaus r. Avižienių gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Kristina Būtienė, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė; Ramunė Šemetienė, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos vyresnioji mokytoja; Rita Bakšienė, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; Irena Eikšto, Trakų r. Rūdiškių gimnazijos specialioji pedagogė-logopedė ir šios gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Lilija Butkevičienė; Jolanta Puodžiūnaitė, Trakų pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja; Darius Subačius, Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos mokytojas specialusis pedagogas-logopedas ir šios mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Danilkevičienė kartu su pradinio ugdymo mokytoja Vida Šmigelskiene.

Konferencijos moderatorė, Lentvario pradinės mokyklos direktorė Ona Ramanauskienė, pasveikino gausiai susirinkusius ir prisijungusius per ZOOM platformą švietimiečius. Pasidžiaugė pasirinkta konferencijos tema ir pateikė įžvalgas, apie jos svarbą pradiniame ugdyme.

Kadangi vienas iš konferencijos uždavinių – skatinti mokytojus bei švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja mokytojų ir mokinių ugdymo(si) patirtimi, galimais iškylančių problemų sprendimo būdais, todėl nemažas dėmesys buvo skirtas išsiaiškinti, kaip dažnai pamokose mes remiamės mokinių asmenine, gyvenimiška, įgytų žinių ir kitokia patirtimi. Pranešėjai dalijosi darbo metodais, nes sudominti šiuolaikinius mokinius yra nemenkas iššūkis mokytojams. Kaip atrasti tokius metodus, kad sudomintų ir motyvuotų visus klasės mokinius?

Pranešimai buvo labai įvairūs, įdomūs ir naudingi. Pirmasis pranešimas „Eksperimentai ir bandymai nuotolinio mokymo metu" dirbant STEAM metodu, kurį pateikė mokytoja ekspertė Danguolė iš Visagino, dalyvius sužavėjo praktinės veiklos pagrindu sukurtas mokomasis filmas „Papiruso gamyba namų sąlygomis“. Pamokos vyko gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje.

Mokytoja metodininkė Ilona iš Avižienių pasidalijo gerąja patirtimi ir metodais, taikomais formaliame ir neformliame ugdyme, atliekant eksperimentus ir bandymus nuotolinio mokymo metu.

Mokytojas, specialusis pedagogas-logopedas Darius iš Lentvario pradinės mokyklos pateikė, kas būdinga pradinukų skaitymo sutrikimams, kai dėl atskirų pažinimo procesų neišlavėjimo ar sutrikimo mokymo(si) pasiekimai neatitinka bendrųjų pasiekimų ir kompetencijų, tačiau jų priežastis nėra intelekto, sensoriniai sutrikimai ir netinkamas ugdymas ar sociokultūrinės sąlygos.

Jolanta, vyresnioji mokytoja iš Trakų pradinės mokyklos pristatė programavimo žaismingumą pradinėse klasėse. Ji teigė, kad programavimas yra naujas būdas ugdant visapusišką asmenybę, kuri moka spręsti iškilusias problemas, moka planuoti laiką ir darbą, mąsto, kuria, generuoja naujas idėjas, o ne tik gerai rašo ir skaito.

Mokytoja metodininkė Kristina iš Telšių pristatė pranešimą „Vaizdo pamokos kūrimo ir jo įrašymo galimybės su programa FreeCam8“. Ji teigė, kad visiems šį pavasarį rimtu išbandymu tapo nuotolinis mokymas(is) pradinėje pakopoje. Kaip pasiekti kokybiško ugdymo(si)? Kokius naujus mokymo(si) būdus ir metodus panaudoti? Kaip vaizdžiau ir suprantamiau pateikti naują temą? Ji pasidalijo nauju metodu: video instrukcija-nuoroda ir pasaulio pažinimo bei muzikos pamokų jos parengtais pavyzdžiais.

Mokytojos Danguolė ir Vida iš Lentvario pradinės mokyklos ragino pradinių klasių mokinius ir mokytojus bendradarbiauti, nes patirtinis, integruotas ugdymas ir bendradarbiavimas–tai šiuolaikiško ugdymo(si) svarbiausi metodai, atveriantys galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokantis iš kitų ir taip įgyjant patirties.

Vyresnioji mokytoja iš Telšių Ramunė pristatė sėkmingai įvykdytą projektą ,,Finansinio raštingumo ir verslumo pradmenys“. Mokiniams buvo formuojamas pozityvus požiūris į gamtos išteklių, elektros, maisto produktų taupymą, ugdomi praktinio skaičiavimo įgūdžiai.

Pranešimu ,,Eksperimentuoju ir mokausi” mokytoja metodininkė Rita iš Vilniaus Trakų Vokės pasidalijo atliktu bandymu, kaip klasėje mokiniai ant palangės norėjo užauginti morką, salierą, porą ir bulvę. Kaipgi jiems pavyko tai įgyvendinti? Kas užaugo, o kas – ne.

Patirtinis ugdymas puikiai atliepia visas esmines šiuolaikinio mokymo(si) organizavimo nuostatas ir labiai siejasi su kitomis šiandien aktualiomis mokymo(si) strategijomis, tokiomis kaip mokymas(is) bendradarbiaujant, reflektyvus, konstruktyvus, įrodymais grįstas, autentiškas, probleminis ir net savivaldus mokymas(is).

Konferencijos apibendrinime reflektuojant mokytojai vienbalsiai teigė, kad ši kitokio formato konferencija – tai puikus būdas mokytis vieniems iš kitų, pasisemti naujų idėjų.

Konferencijos moderatorė apibendrindama metodinę - praktinę konferenciją teigė, kad pedagogai pristatydami pranešimus naudojosi ne teorija, bet asmenine patirtimi, ja dalijosi ir įgijo naujų kompetencijų. Visiems konferencijos dalyviams buvo išsiųsti VŠĮ Trakų švietimo centro paruošti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Trakų r. Lentvario pradinė mokykla dėkoja dalyviams, pranešėjams ir dalijasi mintimis, išgirstomis bei perskaitytomis per konferencijos refleksiją: „Padėka jums, kad subūrėte tokį didelį būrį pedagogų, ši konferencija įrodė, kiek mes dar nežinome. Į kiekvieną pranešimą mokytojai įdėjo daug darbo ir jėgų. Ačiū, kad žinių skrynelę atvėrė prieš visus, pasidalijo“. „Ačiū lektoriams už pranešimus, organizatoriams už šaunią naujo formato konferenciją“. „Konferencija nuotolinė, bet bendravimas šiltas, vykęs“. „Ačiū, konferencija buvo labai įdomi ir naudinga, atsirado naujų idėjų, ką mes savo mokykloje galėtume įgyvendinti“. „Kviečiu ir toliau tyrinėti. Džiugu, kad pasidalijote įdomiomis idėjomis. Pasinaudosime jomis“. „Mokytojų bendradarbiavimas yra pats svarbiausias. Mokomės vieni iš kitų, nerašyta taisyklė. Labai ačiū, buvo naudos“. „Informatyvu, atrodo, kad tiek daug žinome, bet pamirštame. Ačiū už primintus metodus ir už tai, kas buvo naujo“. „Nebuvo daug teorijos, o buvo daug praktinių užsiėmimų, medžiagos, kurią ateityje panaudosime“.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


BIRŽELIS
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •