2024-05-28, Antradienis 

Naujienos
Susipažinti su rajono įstaigomis – smagu ir naudinga

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Anželika Vunš

Gausus būrys svečių iš „Trečiojo amžiaus universiteto“ aplankė Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centrą. Į susitikimą atvykę 40 senjorų buvo supažindinti su centro veikla ir teikiamomis paslaugomis. Susitikimo metu pristatytos atvejo vadybininkų, socialinių darbuotojų, Vaikų dienos centro, Krizių centro, Globos centro funkcijos, taip pat svečiai supažindinti ir su Trakų rajono bendruomeniniais šeimos namais.[]


Sveikatos kabinetas – erdvė sveikatinimui ir prevencijai

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Zita Norkienė

Trakų rajono ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimo ir aprūpinimo priemonėmis projektas eina į pabaigą. Vakar, balandžio 24 dieną Paluknio gimnazijose įvyko konferencija, kurios metu pristatėme projekto rezultatus - atliktus darbus, nupirktas priemones. Projekto tikslus ir pasiektus rezultatus pristatė Trakų visuomenės sveikatos biuro[]


Diegiame atnaujintą ugdymo turinį ikimokykliniame ugdyme

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Esminės ikimokyklinio ugdymo programos kūrimo ir atnaujinimo kryptys nubrėžtos  Ikimokyklinio ugdymo programos gairėse . Jose pateikiami esminiai susitarimai dėl vaikų iki 6 metų ugdymo programos, jos kūrimo ir atnaujinimo krypčių, apimančių požiūrį į vaiką ir jo ugdymąsi vaikystėje[]


,,Žaidžiame muziką’’

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Vilniaus lopšelyje-darželyje "Aušrelė" balandžio 19 dieną vyko meninio ugdymo mokytojų praktinis seminaras "Žaidžiame muziką". Jame dalyvavo 31 klausytojas. Pranešimus skaitė 5 pranešėjai.[]


Kaip pasirengti ikimokyklinių įstaigų veiklos kokybės išoriniam vertinimui?

Publikuota: 2024-05-05 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Siekdami padėti rajono ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms pasirengti veiklos kokybės išoriniam vertinimui, surengėme mokymus. Mokymų tikslas - išanalizuoti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą bei aptarti vertinimo sritis ir rodiklius bei kokybės kriterijus, kuriais remiantis nustatomas[]


,,Tu skambėk, stebuklingas ir didis‘‘ (B.Brazdžionis)

Publikuota: 2024-04-08 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Trakų TAU studentai kartu su Onuškio D. Malinausko pagrindinės mokyklos ir Paluknio ,,Medeinos’’ gimnazijos pedagogais dalyvavo literatūrinėje muzikinėje popietėje ,,Tu skambėk, stebuklingas ir didis‘‘ (B.Brazdžionis), skirtoje paminėti lietuvių kalbos metams,[]


Gera komanda – sėkmės garantas

Publikuota: 2024-04-08 | Autorius: Rima Blikertienė

Nors Velykinės atostogos, bet mokyklose verda gyvenimas. Vienur egzaminai, kitur tarpiniai patikrinimai, na o pas mus, Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje vyko mokymai mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams ,,Vadovavimo komandai strategijos, komandos efektyvumo didinimas bei vaidmuo komandoje".[]


Lentvario l/d ,,Šilas – respublikinė konferencija

Publikuota: 2024-03-25 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“ vyko respublikinė metodinė diena „Įvairiapusių raidos sutrikimų ir sulėtėjusios raidos vaikų ugdymo(si) ypatumai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Į renginį atvyko: Trakų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja[]


Trakų TAU į Vilnių – iš paukščio skrydžio

Publikuota: 2024-03-25 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Trakų TAU studentai nusprendė į Vilnių žvilgtelėti iš paukščio skrydžio. Tokį būrį mūsų išvydusi, net ir saulė iš po debesėlių išlindo, kad kuo toliau galėtume pasižvalgyti. Bet Trakų nematėme, tad juokaujame, kad teks nuvykti po rekonstrukcijos[]


,,Tūkstantmečio mokyklų’’ programoje – 5-ios gimnazijos

Publikuota: 2024-03-14 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Kovo 7-ąją Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje buvo pristatyta „Tūkstantmečio mokyklų“ programa į kurią yra įsijungusios net penkios rajono gimnazijos. Švietimo bendruomenę pasveikino savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir vicemeras Jonas Kietavičius ir padėkojo komandai už įdėtas pastangas bei pabrėžė projekto svarbą ne tik jame dalyvaujančioms gimnazijoms, bet ir visoms rajono švietimo įstaigoms.[]


Aptartas ,,Gyvenimo įgūdžių programos’’ įgyvendinimas

Publikuota: 2024-03-14 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko KTP tikslas - įgalinti pedagogus tinkamai pasirengti ir įgyvendinti šią programą pagrindiniame ugdyme. Programą sudaro 4 moduliai: ,,Socialinis ir emocinis ugdymas: teorija ir praktika (3 kreditai)’’ , ,,Sveikatos ir gyvybės saugojimas (3 kreditai)’’, ,,Krizių prevencija (2 kreditai)’’, ,,Pamokos dizainas (2 kreditai)’’. Džiaugiamės, kad beveik visų rajono mokyklų pedagogai, dėstantys šį dalyką, mokosi.[]


Apie vadovavimą ar ką man reiškia būti vadovu?

Publikuota: 2024-02-25 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Švietimo įstaigoms, kaip ir kitoms, svarbu, kad įstaigai vadovautų puikus vadovas, gebantis suburti kolektyvą bendrų tikslų siekimui. Sunku vienu sakiniu apibūdinti, kas tas ,,puikus vadovas‘‘... Suprantame, kad vadovui reikia labai daug kompetencijų, bet reikalingiausios jų yra finansų valdymo, strategijos ir lyderystės.[]


Ar mokytojui svarbu išmokti naudoti dirbtinį intelektą?

Publikuota: 2024-02-25 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Atsiradus dirbtiniam intelektui prasilenkia mokytojų ir mokinių žinios. Jaunoji karta žingeidi, gerai moka anglų kalbą ir jau patys pasitelkia į pagalbą dirbtinio intelekto įrankius rašant rašinius, kuriant vizualizacijas ir skaidres.[]


Užgavėnes pasitikome vakarone

Publikuota: 2024-02-12 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Vasario 9-ąją, penktadienį, viso rajono TAU studentus pakvietėme į vakaronę ,,Užgavėnes pasitinkant‘‘. Vakarones, kaip ir keliones, mėgstame labiausiai. Kur daugiau mes galime išdainuoti dar vaikystėje pamiltas dainas, pasišokti ir pabendrauti su draugais bei kolegomis, gyvenančiais kitose seniūnijose?[]


Dirbtinis intelektas. Galimybės ir iššūkiai

Publikuota: 2024-01-19 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Sausio 18 dieną surengėme nuotolinį seminarą ,,Dirbtinio intelekto panaudojimas vizualiųjų menų pamokose: galimybės ir iššūkiai‘‘ į kurį pakvietėme dailės mokytojus. Seminarą vedė vilkaviškietė mokytoja ekspertė Virginija Amanavičienė. Ji pristatė programėles, leidžiančias naudotis dirbtinio intelekto galimybėmis[]


Mąstymo mokyklos mokymai

Publikuota: 2024-01-19 | Autorius: Regina Bartusevičienė

Kai reflektuojantis mokytojas sustoja, jis pamato vertikaliąją ugdymo ir ugdymosi prasmę - ateina suvokimas, kad darbas klasėje yra esminis, kad su savo mokiniais dirbama atsakingai, kad profesionalus lygis kilstelėjamas kasdien. Bet kai vyksta kolegialus mokymasis, mokytojas (vaikvedys, auklėtojas) esminį darbą – pamoką - keičia[]


„Prekyba žmonėmis. Priklausomybės“

Publikuota: 2024-01-19 | Autorius: Katerina Vradii

Įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija’’ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, skirtą padėti ukrainiečiams, gyvenantiems Lietuvoje, Lentvaryje, kur gyvena didelė grupė ukrainiečių, sausio 17 dieną surengėme seminarą tema „Prekyba žmonėmis.Priklausomybės’’.[]


Kalėdinis šurmulys palietė ir TAU studentus

Publikuota: 2023-12-15 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Į Kalėdinį šurmulį šiandien pasinėrė ir gausus Trakų TAU studentų būrys. Iš Kalėdų senelio dovanų gauta, pabendrauta su legendine sveikatos laidų vedėja Irena Pivoriūniene bei sulaukta daug naudingų patarimų apie klausą, dantų implantus, kraujospūdį, būtinas plaučių patikras ir t.t[]


Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos nariai aptarė veiklas

Publikuota: 2023-12-15 | Autorius: Danguolė Sabienė

Vieną gražią žiemos popietę į Buivydiškių pagrindinės mokyklos salę rinkosi mokyklos bendruomenė, mokytojai senjorai ir Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos nariai, dalyvavę projekte „Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100 sioms metinėms‘‘, kuris[]


Apdovanoti rašinių ,,Ką man reiškia Lietuvių kalba? nugalėtojai

Publikuota: 2023-11-30 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Trakų švietimo centras surengė projekto ,,Branginu kalbą ir kultūrą- 2023‘‘, kurį finansavo Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, baigiamąjį renginį. Susirinkusius pasveikino ir dovanėles bei padėkas įteikė Trakų švietimo centro direktorė[]


Senjorai džiaugiasi ,,Kompleksine kritimų ir traumų prevencijos programa‘‘

Publikuota: 2023-11-30 | Autorius: Nijolė Lisevičienė, projekto vadovė

Trakų švietimo centras kartu su rajono pagyvenusiais žmonėmis džiaugiasi, kad Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V- 590 finansavo prevencinę ,,Kompleksinę kritimų ir traumų prevencijos programą‘‘ , kurios tikslas[]


Mokymosi savaitės užbaigimas Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre

Publikuota: 2023-11-27 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Suaugusiųjų mokymosi savaitę Trakų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos nariai užbaigė Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Dėkojame grožio paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro vadovei[]


Susitikimas su Vytautu Dumbliausku

Publikuota: 2023-11-27 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Vytautas Dumbliauskas, Riomerio universiteto lektorius, politologas, šiandien susitiko su Trakų TAU studentais. Politika, tai ta sritis, kur nuomonių daug, tad yra apie ką padiskutuoti. TAU studentai niekuo nesiskiria nuo kitų amžiaus grupių[]
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


GEGUŽĖ
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •