2021-06-19, Šeštadienis 

Naujienos
Internetinių įrankių panaudojimas ikimokyklinio ugdymo procese

Publikuota: 2021-06-07 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Birželio 3 dieną kartu su Šiaulių l/d ,,Pasaka‘‘ (direktorė Neringa Baršauskienė) pedagogų komanda surengėme praktinį seminarą ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kurio metu buvo pristatyti internetiniai įrankiai ir jų panaudojimo ugdymo procese galimybės. Laura Bajoriūnė, darželio socialinė pedagogė ekspertė, pristatė[]


Daugiau dėmesio gabių vaikų ugdymui

Publikuota: 2021-05-24 | Autorius: Deimantė Ražukienė

Šiuo metu mokyklose daug dėmesio skiriama įtraukiąjam ugdymui, specialiųjų poreikių vaikų integravimui, jų ugdymui. Mokytojui nelengva įvertinti kiekvieną mokinį, todėl dažniausiai dirbama su visa klase bei parenkamos specialios užduotys specialiųjų poreikių turintiems moksleiviams. O kaip su gabiaisiais?[]


Kviečiame TAU į šviesos terapijos užsiėmimus

Publikuota: 2021-05-24 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Kartu su Trakų visuomenės sveikatos biuru kviečiame Trakų TAU studentus į individualios šviesos terapijos seansus, kuriuos nemokamai galite gauti net 5 kartus pas grožio ir sveikatos specialistę Saulę Bezuško, adresu Vytauto 55 (buvusiose Nord banko patalpose). Skambinti ir registruotis tel. 860676478.[]


Raseinių kūrybinės komandos stažuotė - ,,Projektinis darbas – raktas į STEAM įgyvendinimą mokykloje. Patyriminis ugdymas ugdymo procese’’

Publikuota: 2021-05-03 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

VšĮ Trakų švietimo centras balandžio 30 dieną nuotoliniu būdu surengė jau senai planuotą, bet dėl Covid – 19 atidėliotą Raseinių ,,Lyderių laikas -3‘‘ kūrybinės grupės stažuotę Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose. Kūrybinėje stažuotėje dalyvavo 13 švietimo įstaigų vadovų, pedagogų, kuriems vadovavo Raseinių švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Pagarauskaitė.[]


Trakų TAU įsijungia į nacionalinę TAU asociaciją

Publikuota: 2021-05-03 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

2021 m. kovo 4 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Nacionalinė TAU asociacija, į kurios sudėtį įsijungėme ir mes, Trakų trečiojo amžiaus universitetas. Šių metų balandžio 29 d. surengtas visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime dalyvavo 38 TAU vadovai ir jų atstovai iš 44 TAU, pareiškusių norą dalyvauti Asociacijos veikloje.[]


Tautinių mažumų ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų pedagogus, mokysiančius lietuvių kalbos – kviečiame į mokymus!

Publikuota: 2021-04-26 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-3133920, patvirtintą 2020-11-05), kuriuo siekiama įgyvendinti Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 27 d. nutarimu[]


12-14 balandžio surengtos diskusijos savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinatoriams

Publikuota: 2021-04-26 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

VšĮ Trakų švietimo centras šių metų balandžio 12 dieną (Klaipėdos, Marijampolės Tauragės ir Telšių apskričių savivaldybių), balandžio 13 dieną (Alytaus, Kauno ir Šiaulių apskričių savivaldybių) ir balandžio 14 dieną (Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių savivaldybių) surengė diskusijas neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriams.[]


Tarptautinė konferencija – pasaulinei autizmo spektro dienai paminėti

Publikuota: 2021-04-11 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Balandžio 2-ąją kartu su logopedėmis Živile Karveliene ir Beata Juknevičiūte surengėme Tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją ,,Asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, situacija tarpkultūriniame kontekste: iššūkiai, patirtys, svajonės, realybė, perspektyvos‘‘.[]


Skaitmeninis raštingumas – gyvybiškai svarbus įgūdis

Publikuota: 2021-04-11 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, apimančių sugebėjimą patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse.[]


Kūrybingumo mokyklos dalyviai – rajono gimnazijų mokytojai ir moksleiviai

Publikuota: 2021-04-11 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

,,Keisti edukacijos sistemą iš esmės, net jei to reiktų, itin sudėtinga, bet apjungti jėgas su aktyviais pedagogais ir suteikti jiems galimybes idėjoms skleisti yra kur kas rezultatyvesnis kelias‘‘ – teigia komunikacijos specialistas Tomas Ramanauskas, o jį palaiko Kristupas Sabolius[]


Socialinių gebėjimų mokymai – savalaikiai ir reikalingi

Publikuota: 2021-04-11 | Autorius: R.Juzefovič, E.Kunigel-Zajankovskaja, A.Kolyško

Socialinė kompetencija – elgesys ir jo formos, kurias kiekvienas turi būti įvaldęs, kad galėtų dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių kontekstų. Šiuo metu esant naujiems iššūkiams – Covid-19 situacijai, viskas gyvenime pasikeitė. []


Muzikos teorinių dalykų mokymo aktualijos, patirtis bei mokymosi motyvacija

Publikuota: 2021-03-18 | Autorius: Daiva Zakarienė

Kiekvienam mokytojui visada įdomu susipažinti su kolegų darbu, mokymo metodais bei patirtimi ne tik savoje mokykloje ar kuriame tolimesniame Lietuvos kampely, bet ir žvilgtelėti į užsienio šalių mokymo praktiką. Pastaruoju metu labiau domėjomės Vakarų Europos muzikinio ugdymo metodikomis ir primiršome Rytų[]


Planuokime mokytojų tobulėjimą

Publikuota: 2021-03-17 | Autorius: Vincas Tamašauskas

Tai ką mes matom, labai daug priklauso nuo to, kaip mes į tą klausimą žiūrim... O kaip mes pasirengę padėti mokiniui, kurio pasiekimai žemi, taip pat mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos). Mokymosi pagalbos teikimo[]


Gimtinės spalvos vaiko akimis

Publikuota: 2021-03-17 | Autorius: Irena Eikšto, Virginija Lukošiūnaitė

Karantino metu ugdymo įstaigose organizuojami renginiai persikėlė į virtualią erdvę, tačiau sumaniai suplanuoti ir tokie renginiai tampa smagiu kūrybiniu procesu. Vasario 1 – kovo 10 d. virtualioje aplinkoje vyko bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių fotografijų paroda[]


Grįžta paukščiai namo

Publikuota: 2021-03-14 | Autorius: Danguolė Šumskienė, Diana Kosovskienė

Pavasarėja.... grįžta paukščiai į namus. Šia tema surengėme integruotą etikos, technologijų ir biologijos pamoką Trakų suaugusiųjų mokymo centro socialinių įgūdžių klasėje. Pamokos tikslas - pasitelkiant etninę kultūrą, ugdyti bendrąsias kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grįsti kūrybingumą, tradicinės dorovės normas[]


Kaip pasirengti ugdymo turinio atnaujinimui?

Publikuota: 2021-03-06 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Kovo 5 dieną Lietuvos švietimo centrų asociacija surengė nuotolinį pasitarimą dėl pagalbos mokytojams rengiantis Bendrųjų programų ugdymo turinio atnaujinimui, dalykinių ir profesinių kompetencijų tobulinimui. Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse numatyta stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas[]


Kaip tapti efektyviu švietimo įstaigos vadovu?

Publikuota: 2021-03-06 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Apie sėkmingą vadovavimą vyksta daug kvalifikacijos tobulinimo renginių, bet išskirtinai švietimo įstaigų vadovams, tikrai nedaug. Vadovas – tai asmuo, nuo kurio didele dalimi priklauso įstaigos, o tuo pačiu ir kiekvieno kolektyvo nario sėkmė. Vadovo darbe daug streso, situacijų, kurių negali numatyti, o jas[]


Auklėtojų padėjėjos – ugdymo proceso dalyvės!

Publikuota: 2021-03-06 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Ikimokyklinėse įstaigose dirba didelis būrys auklėtojų padėjėjų, kurios nepelnytai yra pamirštos. Auklėtojai nuolat tobulina savo kompetencijas, o jų padėjėjos lieka užribyje. Džiaugiamės, kad mūsų švietimo centro parengta ir akredituota programa[]


Pilietiškumą galima ugdyti ir taip...

Publikuota: 2021-02-23 | Autorius: Danguolė Šumskienė

Technologijų pamokos yra puiki galimybė siekti pilietinio ugdymo tikslų, prisiminti senąsias tradicijas ir į jas pasižiūrėti šiuolaikinio žmogaus akimis. Vienas mano darbo tikslų – ne tik sukurti produktą, bet ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, lavinti jų estetinį skonį.[]


Atostogos ne tik poilsiui, bet ir profesiniam tobulėjimui

Publikuota: 2021-02-23 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Vasario mėnesio trumpas atostogas pedagogai išnaudojo produktyviai. Nors nuotolinis darbas labai išvargino ir norisi tikro, ,,gryno’’ bendravimo, bet kvalifikacijos tobulinimo atidėti negali – daug problemų reikia spręsti čia ir dabar, o ypač kai tai liečia moksleivių, turinčių specialiųjų poreikių sutrikimų. Aukštadvario gimnazijos pedagogai nuotolinių būdu dalyvavo[]


Senojo Kėdainių TAU, Trakų TAU ir Lietuvos „Bočiai“ – tarptautiniame projekte „Amžius- ne kliūtis II“

Publikuota: 2021-02-15 | Autorius: G.Jedemskienė, N.Lisevičienė, G.Kuliešis

2020 metų rugpjūčio mėnesį gavome pasiūlymą įsijungti į tarptautinį Nordplus Adult projektą Nr.NPAD-2020/10040 ,,Amžius - ne kliūtis II“, kurio pareiškėja ir koordinatorė - Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija, direktorė Sarmīte Pīlāte. Projekto veiklas koordinuoja Martinš Valters.[]


Esame atviri pokyčiams

Publikuota: 2021-02-01 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Šių metų sausio 15 dieną akredituoti Pedagogų švietimo centrai kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija aptarė pedagogų kvalifikacijos vykdymą, stebėseną, kurią tikslinga atlikti instituciniu, savivaldybės bei nacionaliniu lygmenimis. Diskusija buvo aktuali ir savalaikė. Nacionalinė švietimo agentūra vykdo projektą, kurio metu atnaujinamos bendrojo ugdymo bendrosios programos[]


„Liepaičių“ choro albume – lietuviškos sutartinės su Afrikos būgnų ritmais

Publikuota: 2021-01-14 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Visiems, pasiilgusiems šilumos, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Merginų choras turi gerų naujienų. Šiandien jos, kartu su perkusijos grupe „Afrikos būgnai“ išleidžia afrikietiškomis perkusijomis nuspalvintą lietuviškų sutartinių albumą „Sutrinko trinko“. Netikėtais būgnų ir balsų sąskambiais septyniose sutartinėse pasakojama apie laiko ratą, naują pradžią, viltį, gyvenimą tolyn, buvimo dovaną, gentį bei žemės amžinumą ir likimą, kartais nežinia kur nubloškiantį.[]
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    


VšĮ Trakų švietimo centras kvieča savanoriauti


Kalendorius


BIRŽELIS
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

VšĮ Trakų švietimo centras priima savanorius

  •