2024-03-04, Pirmadienis 
   Veikla   >>

Naujienos
Gerb, švietimo įstaigų vadovai,

Trakų švietimo centras, akredituota kvalifikacijos kėlimo įstaiga (akreditacijos Nr. AP 092), jau tris metus sėkmingai bendradarbiaujame su regiono švietimo įstaigomis: Vilniaus miesto, Vilniaus,Šalčininkų ir Trakų rajonais. Ačiū, kad pasitikite mumis, o mes stengiamės Jums pasiūlyti kvalifikuotus lektorius ir finansiškai ,,įperkamus’’ seminarus.

Turime puikią lektorių komandą, vedančią atestacinius kursus: lietuvių kalbos kultūros, kompiuterinio raštingumo, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos bei vadybos pagrindų.

Atlikę apklausą įsitikinome, kad pedagogai pirmenybę atiduoda seminarams, kurie vyksta Jūsų įstaigose, o palankiausiu laiku įvardina 13 val., baigiantis pamokoms bei per atostogas.

Pateikiame Jums sąrašą kvalifikacijos kėlimo seminarų, kurie Jūsų pageidavimu galėtų būti pravedami Jūsų įstaigose:

 1. Mokymosi strategijos. Kaip mokyti mokinius mokytis?
 2. Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei mokinių įgytų žinių taikymas, remiantis turimomis žiniomis ir gyvenimo praktika.
 3. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas – kaip pasiekti, kad mąstymas taptų įgūdžiu.
 4. Sėkminga pamoka.
 5. Mokymas/is tiriant – probleminis mokymas.
 6. Ugdymo integravimo praktinės galimybės.
 7. Pamokos, orientuotos į mokymąsi, planavimas.
 8. Išmokimo stebėjimas ir namų darbai.
 9. Mokytis padedantis vertinimas.
 10. Gabių vaikų ugdymas pamokoje.
 11. Kritinio mąstymo ugdymas.
 12. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybė – kelias į sėkmingą mokymąsi.
 13. Integruotas ugdymas panaudojant edukacines aplinkas - – kelias į sėkmingą mokymąsi.
 14. Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokoje.
 15. Mokymą aktyvinantys metodai ir edukacinės aplinkos.
 16. Išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių panaudojimas pamokose.
 17. Mokytojų veiklos planavimas.
 18. Ugdymo organizavimo sėkmės kriterijai.
 19. Skaitymo kompetencijos ir mąstymo gebėjimų ugdymas.
 20. Produktyvus bendravimas su mokinių tėvais.
 21. Klasių auklėtojų veiklos organizavimas ir vykdymas.
 22. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo strategija.
 23. Metodinės veiklos organizavimas mokykloje.
 24. Z kartos ugdymo strategijos.
 25. Mokymasis bendradarbiaujant.
 26. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės užtikrinimas ir jos vertinimas.
 27. Pažintinių gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje: dėmesio ugdymo strategijos, mąstymo, mąstymo įgūdžių tobulinimas.
 28. Ugdymo integravimo pradinėse klasėse praktinės galimybės.
 29. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas.
 30. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas.
 31. Pradinių klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas.
 32. Išorės vertinimas – ugdymo proceso, orientuoto į mokinio poreikius, mokyklos tobulinimą, vertinimas.
 33. Mokyklos tobulinimas remiantis išorinio vertinimo rekomendacijomis.
 34. Mokyklos veiklos įsivertinimas.
 35. Asmenybės brandos, socialinės raidos ir mokinių pasiekimų individualios pažangos vertinimas.
 36. Emocinis intelektas.
 37. Komunikacija ir santykių kūrimas įstaigoje.
 38. Krizių ir streso valdymas švietimo įstaigoje.
 39. Savipagalbos grupės mokytojams ,,Atpažink ir reaguok‘‘.
 40. Įtampos, situacijų sprendimo mokymai ,, Pastebėk. Įvertink. Veik‘‘ mokyklos bendruomenei.
 41. Patyčios. Kaip jas įveikti?
 42. Ar mokame drausminti vaikus?
 43. Pažink, mąstyk, analizuok ir veik – pagal socialinio ir finansinio raštingumo programą Aflatoun ir t.t.

Seminarų kainą sudaro: atlygis lektoriui nuo 250 iki 350 eurų ir + 2.00 eur. už pažymėjimą asmeniui. Centras parengia sutartis su lektoriais ir švietimo įstaigomis, išrašo sąskaitas-faktūras, sumoka už paslaugas.

Dėl seminarų kreiptis tel. 8-528-55413; 868511760, el. paštu: centras.trakai@gmail.com
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

 •    

Edukacinės patirties bankas

 •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

 •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


KOVAS
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

 •