2020-02-24, Pirmadienis 
   Trečiojo amžiaus universitetas   >>  Nuostatai   >>

Naujienos
Nuostatai

TRAKŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trakų trečiojo amžiaus universiteto (toliau – Trakų TAU ) nuostatai reglamentuoja veiklos organizavimą ir koordinavimą, tikslą, uždavinius, pažymėjimų išdavimą, valdymo struktūrą, TAU senjorų teises ir pareigas.
2. Trakų TAU, - tai švietėjiška organizacija, vienijanti rajono senjorus nuo 50 metų amžiaus ( gali turėti filialus ir šalia esančiuose regionuose), neribojant išsilavinimo, veikianti prie VšĮ Trakų švietimo centras.
3. Trakų TAU aukščiausias valdymo organas – Taryba.
4. Trakų TAU veiklą organizuoja ir koordinuoja VšĮ Trakų švietimo centras.

II. TRAKŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSTETO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Trakų TAU veiklos tikslas – padėti senjorams prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos bendravimui, saviraiškai, aktyvaus gyvenimo būdo pasirinkimui, mokymuisi visą gyvenimą.
6. Trakų TAU uždaviniai:
- visokeriopai remti senjorų socialinę integraciją į visuomenę;
- propaguoti kultūrinę ir visuomeninę patirtį;
- skatinti bendravimą tarp kartų;
- organizuoti senjorams paskaitas, konferencijas, seminarus, mokymus, kursus, keliones, susitikimus su Lietuvos ir užsienio dėstytojais, pedagogais, gydytojais, meno žmonėmis, visuomenės veikėjais;
- organizuoti renginius, sudaryti sąlygas tikslingai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, tobulinti savo gebėjimus;
- skatinti domėjimąsi sveika gyvensena, sportu;
- palaikyti ryšius su kitomis senjorų organizacijomis, nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis įstaigomis, organizacijomis, sprendžiančiomis senjorų problemas;
- dalyvauti labdaringose akcijose, ieškoti rėmėjų universiteto TAU veikloms vykdyti;
- dalyvauti projektinėje veikloje.

III. TRAKŲ TAU ORG ANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

7.Trakų TAU veiklą organizuoja ir koordinuoja VšĮ Trakų švietimo centras.
8 . VšĮ Trakų švietimo centras priima senjorus į Trakų TAU universitetą pagal pateiktus prašymus (užpildytą anketą), kurioje nurodo, kokiame fakultete norėtų mokytis, o taip pat sumoka 10 litų metinį (simbolinį) mokestį.
9. Trakų TAU mokslo metų trukmė dveji metai. Mokslo metų pradžia spalio 15-ąją dieną, pabaiga – gegužės 15 dieną.
10. Visi renginiai senjorams organizuojami nemokamai.
11. Fakultetų sąrašai sudaromi dvejiems mokslo metams.
12. VšĮ Trakų švietimo centras veda renginių ir dalyvių juose apskaitą, tvarko kitą dokumentaciją bei išklausiusiems dviejų metų studijų programą išduoda Trakų TAU baigimo pažymėjimus.
13.VšĮ Trakų švietimo centras apie TAU vykdomą veiklą informuoja internetiniame puslapyje, rajoninėje spaudoje.

IV. TRAKŲ TAU VALDYMO STRUKTŪRA

14. Aukščiausias TAU organas – Taryba, kurią sudaro fakultetų dekanai ir dekanų pavaduotojai, kuriuos išrenka susirinkę senjorai, bei du VšĮ Trakų švietimo centro darbuotojai.
15. Tarybos funkcijos:
- pirmo posėdžio metu atviru balsavimu išsirenka Trakų TAU pirmininką ir jo pavaduotoją;
- aptaria mokymosi poreikius, teikia pasiūlymus veiklai organizuoti;
- keistis informacija ir bendradarbiauti su kitais trečiojo amžiaus universitetais;
16. Tarybos pirmininkas:
- šaukia Trakų TAU Tarybos susirinkimus ir jiems vadovauja, o jo nesant jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas;
- Trakų TAU susirinkimus protokoluoja Tarybos sekretorius, kuris išrenkamas pirmajame Tarybos posėdyje.
- Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus metuose.
V. TRAKŲ TAU SENJORŲ TEISĖS IR PAREIGOS
17. Dalyvauti pasirinktuose renginiuose, pareikšti nuomonę apie jų kokybę.
18. Rinkti ir būti išrinktiems į Tarybą.
19. Savanoriškai nutraukti veiklą Trakų TAU, apie apsisprendimą informavus raštu VšĮ Trakų švietimo centras.
20. Trakų TAU senjorų pareiga pagarbiai, laikantis etikos normų elgtis su kolegomis, lektoriais ir VšĮ Trakų švietimo centras darbuotojais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Trakų TAU Tatybos iniciatyva. Naują nuostatų redakciją ar pataisas tvirtina VšĮ Trakų švietimo centro direktorius.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras kvieča savanoriauti


Kalendorius


VASARIS
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

VšĮ Trakų švietimo centras priima savanorius

  •