2019-12-10, Antradienis 

Naujienos
Pilietiškumo svarba nacionalinio saugumo kontekste

Publikuota: 2019-12-02 | Autorius: Danguolė Sabienė

Lapkričio 27 –ąją, Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga kartu su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, surengėme seminarą ,,Pilietiškumo svarba nacionalinio saugumo kontekste‘‘, į kurį pakvietėme pietryčių Lietuvos mokytojus.[...]


Kartu galime daug

Publikuota: 2019-12-02 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

,,Kartu galime daug‘‘ – tai projektas, kurį įgyvendinome iš Trakų seniūnijai 2019 metais skirtų lėšų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse‘‘. Šio projekto tikslas – burti[...]


Nauja patirtis

Publikuota: 2019-11-22 | Autorius: LMVA Trakų skyriaus informacija

Š.m. lapkričio 5-8 dienomis Trakų rajono švietimo įstaigų vadovai lankėsi Varšuvoje (Lenkija), kur domėjosi krikščioniškų vertybių skiepijimu jaunimui, katalikiškų mokyklų veiklos principais, krikščionška samprata grįstų nuostatų integravimu į ugdymo sistemą. Vadovai aplankė Nazarėto, Jėzaus vardo vienuolių seserų, Pijorų ordinams priklausančias švietimo įstaigas.[...]


Konferencija ,,Šiuolaikinės mokyklos iššūkiai ugdytiniams ir ugdytojams’’

Publikuota: 2019-11-22 | Autorius: Rūdiškių gimnazijos inf.

2019 m. spalio 30 d. Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Šiuolaikinės mokyklos iššūkiai ugdytiniams ir ugdytojams“, skirta aptarti šiuolaikinės mokyklos aktualijas ir dalijantis idėjomis, patirtimi bei praktinėmis įžvalgomis kartu ieškoti būdų bei galimybių, padedančių spręsti ugdymo(si) uždavinius. Konferencijos dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai[...]


,,Kalba yra didis, tautos statytas paminklas‘‘ J. Jablonskis

Publikuota: 2019-11-22 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Simboliška, kad lapkričio 15-ąją, Tolerancijos dienos išvakarėse, įgyvendinome Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuotą TSMC projektą ir surengėme respublikinę lietuvių kalbos viktoriną 5-6 klasių tautinių mažumų mokyklų vaikams.[...]


,,Medaus pusryčiai‘‘ pakvietė į suaugusiųjų mokymosi savaitę

Publikuota: 2019-11-22 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Lapkričio 18-ąją Trakuose, kaip ir visoje šalyje, atidaryta 20-oji Suaugusiųjų mokymosi savaitė ,,Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!'', kurią pradėjome kelione į bičių pasaulį ir kartu su Trakų bitininkų draugija pakvietėme visus į ,,Medaus pusryčius''. [...]


Bendradarbiavimas tęsiasi

Publikuota: 2019-11-05 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Dar pavasarį mūsų švietimo centro ir Trakų suaugusiųjų mokymo centro delegacija lankėsi konferencijoje Umanės P.Tičino vardo pedagoginiame universitete (Ukraina), kur buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Džiaugiamės, kad šią savaitę sulaukėme atsakomojo vizito ir mus aplankė šio universiteto dekanė, profesorė Irina Demčenko bei profesorė Inna Osadčenko.[...]


Mokytojų profesinis tobulėjimas bendrųjų programų atnaujinimo kontekste

Publikuota: 2019-10-28 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko 2 dienų Letuvos švietimo centrų darbuotojų konferencija „Mokytojų profesinis tobulėjimas bendrųjų programų atnaujinimo kontekste“, kurios metu buvo nagrinėjama šiai dienai aktuali tema “Bendrųjų programų atnaujinimas: ko ir kaip sieksime kartu” . ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento, pagrindinio ir vidurinio[...]


TAU asociacijos veikla, siekiai, perspektyvos

Publikuota: 2019-10-28 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Spalio 18 d. Nacionalinė TAU Asociacija pakvietė narius į visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyko Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Įvykusiame susirinkime dalyvavo TAU vadovai ir atstovai iš 31 Trečiojo amžiaus universiteto. Asociacijai šiuo metu priklauso net 47 TAU.[...]


Kelmės švietimiečiai – Trakuose

Publikuota: 2019-10-15 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Kelmės rajono kūrybinės ,,Lyderių laikas 3’’komanda šių metų spalio 10-11 dienomis buvo atvykusi stažuotei į Trakus, Trakų Vytauto didžiojo gimnaziją. Stažuotės tema – pamokos sėkmė. Komandos sudėtyje - Diana Razminienė, Kelmės r. savivaldybės [...]


Mokėmės išvengti nemalonių situacijų

Publikuota: 2019-10-15 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Gyvename tarp žmonių, todėl bendravimas tarpusavyje ir geri santykiai yra būtini. Tam, kad išvengtume nemalonių situacijų, turime to mokytis. Spalio 1 dieną savivaldybės salėje susirinkę Rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės[...]


Seminaro, Muzikos mokymas patirtis ir inovacijos afiša bei nuostatai

Publikuota: 2019-10-19 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Seminaro: Muzikos mokymas patirtis ir inovacijos afiša bei nuostatai[...]


Video sveikinimas Umanės P.Tičino vardo pedagoginio universiteto bendruomei

Publikuota: 2019-10-19 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Sveikiname Umanės P. Tičino vardo pedagoginio universiteto bendruomenę (Ukraina), su kuria benradarbiaujame, šiandien atidarius pedagoginį psichologinį centrą.[...]


Kelionė į Radvilų miestą - Kėdainius

Publikuota: 2019-10-15 | Autorius: Danguolė Sabienė

Išaušo rugsėjo 27- osios saulėtas rytas, padovanojęs ir nuostabią dieną. Prie autobuso skubėjo daugiau nei iš dešimties Rytų Lietuvos rajonų mokyklų mokytojai. Šį kartą vykome pas savo partnerius, Kėdainių rajono švietimiečius, kurie kartu su mumis dalyvauja projekte „Rytų Lietuva iš arčiau“.[...]


Praktinis seminaras

Publikuota: 2019-10-08 | Autorius: Virginija Klimavičienė

Š.m. spalio 2 d. Trakų švietimo centras ir Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Lokiuko giraitė“ surengė muzikos mokytojos ekspertės, Šiaulių universiteto dėstytojos asistentės, vaikų „Lauros studija“ vadovės, atlikėjos, dainų muzikos ir žodžių[...]


Mąstyti mokomi ir ikimokyklinukai

Publikuota: 2019-10-08 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Pasibaigus ilgalaikiams kursams, kurių metu ikimokyklinio ir pradinio ugdymo specialistai mokėsi dirbti su priešmokyklinukais. Dėkojame už puikų darbą dr. Sigitai Burvytei, psichoterapeutei Jolantai Karvelienei ir kitiems, pasidalinusiems žiniomis, patirtimi.[...]


Delegacija iš Naujojo Sončo - Trakuose

Publikuota: 2019-10-08 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Šią savaitę rajone lankėsi Mažosios Lenkijos vaivadijos, miesto partnerio Naujojo Sončo delegacija (vadovas Leszek Olech), kuri kartu su VšĮ Trakų švietimo centru įgyvendina jaunimo mainų projektą “Lenkijos-Lietuvos gerosios patirties praktika dalyvaujant[...]


Griuvimų prevencijos seminarai – reikalingi

Publikuota: 2019-10-08 | Autorius: Vitalija Dovydėnienė

Vyresnio amžiaus žmonėms sveikata yra pats brangiausias turtas, todėl neatsitiktinai daug laiko skiriame mokymams, seminarams, praktiniams užsiėmimams, skatinantiems sveiką senėjimą. Mums dažnai atrodo, kad galime kaip ir anksčiau, vikriai apsisukti, greitai nulipti laiptais[...]


Mokytis sveikos gyvensenos – nevėlu!

Publikuota: 2019-09-29 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Artėjant Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, saulėtą rugsėjo 28-osios penktadienį, Trakų TAU studentus pakvietė į susitikimą su gydytoju, natūralios medicinos profesoriumi, manualinės terapijos specialistu Liudviku Šalčiumi. Maloniai savo [...]


Dalyvavimas mokymuose – investicija į save tiek teorinių, tiek praktinių žinių atžvilgiu

Publikuota: 2019-09-25 | Autorius: Aušra Lučinskaitė

Š.m. rugsėjo 21 d. atsisveikinome su dar viena būsimųjų tėvelių grupe: žingeidūs ir atsakingai besiruošiantys tėvystei. Užsiėmimai vyko nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 21 d. Iš viso įvyko 7 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 13 būsimų ir (ar) esamų tėvelių: 5 vyrai ir 8 moterys.[...]


Seminaras Pagėgių krašte

Publikuota: 2019-09-22 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Įgyvendindami vietos projektą „Mokytis – tobulėti – veikti“ Nr. TRAK-LEADER-1C-M-6-1-2019, šių metų rugsėjo 17–18 dienomis surengėme išvažiuojamąjį praktinį seminarą tema „Bendruomeninio ir socialinio verslo gerosios praktikos pavyzdžiai [...]


Vasarą palydėjome tradiciškai

Publikuota: 2019-09-22 | Autorius: Danutė Vizmanaitė

Rugsėjis... Mokinukai išskubėjo į mokslo ir žinių šalį. Mes, Trakų TAU studentai, tradiciškai ' nusprendėme įkvėpti gaivaus jūros oro, pasimėgauti rudenio spalvomis nuspalvinta gamta, jos ramybe, todėl rugsėjo 6-ąją išvykome į Palangą.[...]


Dėl NVŠ būrelių

Publikuota: 2019-08-30 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Nuo š.m. rugsėjo 9 dienos tęsime būrelių „Plaukimo mokyklėlė“, „Vanduo sportas – sveikata“, Vanduo, molis, vaškas – draugai ?“, Molis paklūsta man“ veiklą. Prašome būrelius lankyti pagal ankstesnį grafiką. Kilus klausimams[...]


Kuriame gerą mokyklą

Publikuota: 2019-08-30 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

Vėl rudens vartus atkelia rugsėjis, o su juo – naujieji mokslo metai. Rajono pedagogai, kaip ir kasmet, rugpjūčio 28-ąją rinkosi į sueigą ,,Kuriame gerą mokyklą: inovatyvi pamoka/veikla ir aktyvus mokinys‘‘. Pedagogus pasveikino ir sėkmingų mokslo metų palinkėjo rajono merė[...]


Kviečiame registruotis į mokymus!

Publikuota: 2019-08-01 | Autorius: Nijolė Lisevičienė

1.Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus, ketinančius dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Kursų registracijos nuorodą, kurią reikia paspausti http://bit.ly/2Ye3rKg 2.Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjas į kursus ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjos – vaikų ugdymo proceso dalyvės “, kurie vyks Vilniuje. Kursų registracijos nuoroda, kurią reikia paspausti http://bit.ly/2OrRWe0 3.Į Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus. Kursų registracijos nuoroda, kurią reikia paspausti http://bit.ly/2YfFJ0k[...]

Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras kvieča savanoriauti


Kalendorius


GRUODIS
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

VšĮ Trakų švietimo centras priima savanorius

  •